top of page

Kjøpsbetingelser
Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

 

Priser 

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer mva, dersom ikke annet er angitt.

Siden oppdateres jevnlig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.  

Dersom det skulle skje at det er feil pris på et produkt, forbeholder vi oss retten til å avslå handelen. Vi vil da kontakte deg og forklare situasjonen, du vil kunne velge mellom å slette ordren eller få varene til korrekt pris.

Forsendelse

All leveranse skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.

Bytterett

Du har 30 dager angrerett på varen(e) du kjøper hos oss. Det eneste vi setter som krav er at varen(e) leveres tilbake til oss. Bruk samme eske, og samme måte å pakke på, så glass(ene) kommer trygt fram.

Kunden må selv betale frakten tilbake til oss.

Vare skadet under transport
Dette skjer svært sjelden da vi har gode pakkerutiner.


Mangler du noe i din levering eller er noe ødelagt (skadet under transport), må du melde dette til oss så snart som mulig og helst samme dag du mottar varen/e. 

Send en e-post direkte til post@ireneharvik.no

Vi vil finne ut hva som har skjedd og rette opp eventuelle feil.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Taushetplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

God handel !

header i photoshop3.png
bottom of page